Why musicians are not getting paid yet through Blockchain

Why are musicians not yet paid for their music through Blockchain? Recently, a student from the International Music Management program interviewed me about the possibilities for the use of Blockchain technology in the music industry. The main question is: What are the main (legal) obstacles for the application of Blockchain in the music industry? Data…

Waarom muzikanten nog niet worden betaald via Blockchain

Waarom worden muzikanten nog niet betaald voor hun muziek via Blockchain? Laatst interviewde een student van de opleiding International Music Management mij over de mogelijkheden voor het gebruik van Blockchain-technologie in de muziekindustrie. De hoofdvraag is: Wat zijn de belangrijkste (juridische) belemmeringen voor de toepassing van Blockchain in de muziekindustrie?  Data-probleem in muziekindustrie In de…