Intellectueel Eigendomsrecht

Met de IE-services en van Chao Legal help ik je met het identificeren van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten), wat vaak het meest waardevolle bezit van een bedrijf is (“kroonjuwelen”), en hoe je de IE-rechten kunt beschermen op een optimale manier.

 • Stap 1

  Inventariseer je IE-rechten

 • Stap 2

  Maak een IE strategie

 • Stap 3

  Sluit de juiste contracten af

 • Stap 4

  Handhaaf je IE-rechten

1. Begin met het maken van een IP-inventaris

Weet je welk intellectueel eigendom (IE) is gecreëerd door (en binnen) jouw bedrijf? Wie is de eigenaar van het IE en is het IE op de juiste manier overgedragen? Met de IE-services van Chao Legal kan ik je helpen de huidige status van je IE in kaart te brengen door:

 • Interview met relevante betrokkenen (zoals directeuren, ontwikkelaars en contractmanagers),
 • Check van alle IE-gerelateerde contracten en documentatie in de gehele ‘IE-keten’ (vanaf creatie tot en met exploitatie),
 • Check van de openbare IE-registers voor merken, handelsnamen, domeinnamen, octrooien en modellen.

Een dergelijke IE-check is niet alleen nuttig voor je eigen bedrijf, maar ook als je aandelen of een ander bedrijf wil kopen, wat een ‘IE due diligence’ wordt genoemd. Ik heb meerdere IE-due diligence projecten uitgevoerd, waarbij ik onderzocht of het IE wel eigendom is van het te kopen bedrijf en welke IE-contracten er zijn gesloten. Omdat je zeker wilt zijn dat je koopt wat je DENKT dat je koopt.

2. Bereid een IE-strategie voor

Nadat je hebt vastgesteld waar het IE zich bevindt, bepaal je in de tweede stap hoe je het IE wil beschermen tegen verlies, ongeoorloofde distributie of imitatie.

 • Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemers en opdrachtnemers het IE van hun werk overdragen aan jouw bedrijf?
 • Moet je je IE registreren of is het beter om het als een bedrijfsgeheim te behandelen?
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat je IE daadwerkelijk geheim blijft?
 • Wil je het IE verkopen of in licentie geven aan derden, of zelf exploiteren?

Deze (en vele andere) vragen zullen worden beantwoord in een IE-strategiedocument, waarin de ‘gaten’ worden beschreven tussen de huidige en gewenste status van IE-bescherming, samen met de aanbevolen acties om de ‘gaten’ te dichten.

3. Sluit de juiste IE-contracten

Nu je weet wat de ‘gaten’ zijn en wat je eraan kunt doen, is het nu tijd om de juiste IE-contracten op te stellen en te sluiten om de ‘gaten’ te dichten. Ik kan je helpen met het opstellen van:

 • Overdrachtsakten voor IE-rechten,
 • Licentieovereenkomsten,
 • Franchise- en distributieovereenkomsten, en
 • IE-gerelateerde overeenkomsten en clausules, zoals IE-garanties in overeenkomsten.

4. Handhaaf je IE-rechten

Nu je inzicht hebt in je IE-rechten, een duidelijke IE-strategie hebt en de juiste contracten hebt gesloten, is het belangrijk te monitoren op (potentiële) inbreuken op je IE-rechten. Wat ga je doen als een voormalige werknemer of zakenpartner identieke producten verkoopt, of een soortgelijke naam gebruikt? Weet je hoe je moet reageren als je een sommatiebrief ontvangt, waarin je zelf wordt beschuldigd van een IE-inbreuk? Zoals ik vele bedrijven heb geholpen, kan ik jouw bedrijf ook helpen met het adviseren en procederen in IE-geschillen, het opstellen van sommatiebrieven en het voeren van schikkingsonderhandelingen.

Stuur me een email

Stuur me een email als je een IE-advocaat zoekt voor je bedrijf

Vraag een IE-consult aan

Stuur me een e-mail als je hulp nodig hebt bij het beschermen van jouw intellectuele eigendom, de ‘kroonjuwelen’ van jouw bedrijf.