Graphic out of business

Transfer of personal data in bankruptcy: is GDPR a blocking factor?

More bankruptcies expected due to coronavirus Every week, dozens of companies in the Netherlands go bankrupt. The number of bankruptcies is expected to rise significantly in the aftermath of the coronavirus (COVID-19) pandemic. The question whether personal data may be transferred to third parties after a bankruptcy, has become increasingly relevant. The question arises: Is…

Graphic out of business

Overdracht van persoonsgegevens in faillissement: staat AVG in de weg?

Meer faillissementen door corona-maatregelen Elke week gaan in Nederland vele tientallen bedrijven failliet. Het is te verwachten dat het aantal faillissementen nog aanzienlijk zal stijgen in de nasleep van de coronavirus (COVID-19)-pandemie. De vraag of persoonsgegevens in faillissement mogen worden overgedragen aan derden, al dan niet in het kader van een doorstart van de onderneming,…